Chức năng, nhiệm vụ

ĐOÀN CA KỊCH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3871.089 - Fax: 0235.3896 573
Email công vụ: dckqn.svhttdl@quangnam.gov.vn - doancakichqnam@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chức năng
Đoàn Ca kịch Quảng Nam là đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam; Chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhiệm vụ:
- Tiếp tục nhận diện giá trị, nghiên cứu, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi Quảng Nam nhằm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.
- Dàn dựng vở diễn ca kịch Bài Chòi, diễn xướng Bài Chòi; xây dựng các chương trình nghệ thuật dân gian tổng hợp, có nội dung phong phú, đa dạng; tổ chức và nâng cao chất lượng biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và cả nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của nhân dân trong tỉnh, góp phần giáo dục về truyền thống cách mạng và nâng cao nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật đối với quần chúng Nhân dân.
- Tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thông qua các loại hình nghệ thuật biểu diễn.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho các Câu lạc bộ Bài Chòi trên địa bàn tỉnh và thường xuyên luyện tập nâng cao trình độ kỹ năng biểu diễn cho lực lượng diễn viên của Đoàn; phối hợp tuyển sinh là con em ở địa phương có năng khiếu gửi về các trường nghệ thuật để đào tạo, tạo nguồn diễn viên kế cận.
- Xây dựng kế hoạch phối hợp, hợp tác về nghệ thuật biểu diễn trong nước và các tổ chức Quốc tế. Tổ chức các hoạt động biểu diễn giao lưu, trao đổi, học tập với các đơn vị nghệ thuật các tỉnh, thành phố. Tham gia các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Đoàn với các cơ quan chức năng.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây